میانبر

میانبر؛ صدای صنعت فولاد/ مسئولیت اجتماعی صنایع در دنیا هدفمند است

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه ایرانشهر به اهمیت هدفمند کردن مسئولیت اجتماعی صنایع اشاره کرد و گفت: مجموعه فولادی های کشور و بنگاه های اقتصادی و صنعتی یکبار برای همیشه؛ همانطور که در اقصی نقاط دنیا این کار انجام شده در راستای ساماندهی مسئولیت اجتماعی شرکت ها قدم بردارند.

ادامه مطلب »